تحویل ۱۴۰ باب خانه مسکونی به زلزله زدگان هرات

کار اعمار این خانه ها مدت یک ماه و ده روز با هزینه حدود ۲۲ میلیون افغانی تکمیل گردیده است.

مسئولان کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات می گویند که به تعداد ۱۴۰ خانه مسکونی برای زلزله زدگان پنج قریه در ولسوالی انجیل هرات ساخته و به آنان تحویل داده شده است.

مولوی احمد الله متقی، سخنگوی کمیسیون رسیدگی به زلزله زدگان هرات می گوید که ۱۴۰ باب خانه  مسکونی به شهروندان پنج قریه “میرقنات، خواجه شهاب، علی منصور، کالار و هوا دشت” به متضررین تحویل داده شد.

به گفته وی، کار اعمار این خانه ها مدت یک ماه و ده روز با هزینه حدود ۲۲ میلیون افغانی تکمیل گردیده است.

مولوی متقی در ادامه توضیح داد: کار ساخت خانه ها در مناطق زلزله زده همچنان جریان دارد و علاوه بر آن در آینده نیز در ولسوالی گلران این ولایت برای مردم متضرر خانه هایی را خواهند ساخت.

به گفته این مسئول رسیدگی به زلزله زدگان هرات، از میان ۳۶۶۰ خانه ی در نظر گرفته شده برای آسیب دیدگان زلزله، حدود یک هزار خانه از سوی نهادها و تاجران و باقی آنها از سوی امارت اسلامی ساخته شده است.

نظرات بسته شده است.