اخذ آزمون بیش از ۲۳۰۰ عالم دین برای تثبیت سویه درجه عالیه و ثانویه در بلخ

رییس اداره ملی امتحانات بر فراگیری علوم عصری و دینی در کشور تاکید کرده اند.

دیروز آزمون بیش از ۲۳۰۰ عالم دین از طبقه اناث و ذکور در دانشگاه بلخ و درالعلوم زینبیه با حضور ریس اداره ملی امتحانات اخذ شد.

خبرگذاری فجر؛ روز جمعه ۲۰ دلو سال ۱۴۰۲ ه.خ  آزمون تثبیت سویه درجه عالیه و ثانویه با اشتراک متقاضیان از پنج ولایت با حضور  مسوولین ولایت بلخ و ریس اداره ملی امتحانات برگزار شد.

مولوی نورالهادی ابو ادریس، معاون مقام ولایت بلخ اظهار داشت: برای دین اسلام قربانی دادن ضروری است، ما باید حقیقت علم را فرا بگیریم و هدف اصلی آموختن علم باید شناخت خداوند متعال باشد.

وی در ادامه گفت :« انسان مسلمان جهت توانایی خود تلاش کند که علوم مختلف را یاد بگیرد، علم تکنالوژی، علم سیاسی،علم اقتصاد، علم نظامی،علم دینی و معنوی را یاد داشته باشد.»

مولوی عبدالباقی حقانی ریس عمومی اداره ملی امتحانات و کانکور نیز در این مراسم گفت: « پیشرفت تمام جهان بسته گی دارد به علم و افغانستان یک کشور اسلامی است در کشور ما نیز آموزش علوم عصری و هم آموزش علوم دینی لازم است.»

وی افزود: «کشور های غیر اسلامی اگر مترقی شده است بواسطه علم بوده است، اگر کشور های اسلامی را متوجه شویم که آنها مترقی شده اند هم در میدان عصری هم در میدان دینی، بواسطه علم بوده است و افغانستان یک کشور اسلامی است هر دو علوم ضرورت اساسی بوده است.»

پوهندوی محمد فاروق حکیمی استاد پوهنتون کابل و عضو کمیته برگزاری امتحانات اظهار داشت که در این امتحان از پنج ولایت: سرپل،فاریاب،سمنگان، جوزجان و بلخ اشتراک دارند که این امتحان با حضور طبقه ذکور و اناث در مکان های مختلف برگزار شده است.

وی گفت:«علمای کرام از پنج ولایت اینجا برای امتحان آمدند، و ما در دو بخش با حضور ۲۳۳۶ نفر از طبقه ذکور واز جمله خواهران ما ۱۶۰ نفر در دالعلوم زینبیه امتحان گرفته می شود و همچنان دیروز پنجشنبه بایومتریک ۲۰۰۰ نفر تکمیل شده و متباقی بدون مشکل امروز بایومتریک خواهند شد.»

در همین حال شماری از اشتراک کنندگان این آزمون، از برگزاری این آزمون ابراز خرسندی کرده اند.

حزب الله باشنده سرپل و یکی از اشتراک کنندگان می گوید: جامعه ما در کنار داشتن عالمان دین به داکتر، انجنیر و اقتصاد دان و… نیز ضرورت دارد تا برای وطن مان خدمت کنند.

 

این در حالیست که امتحان طبقه اناث در بخش علوم دینی در حالی اخذ می شود که بیش از دو سال از بسته ماندن مکاتب دختران در کشور  می گذرد.

نظرات بسته شده است.