تاکید بامیانی‌ها به بازگشایی مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها در کشور

این نشست به هدف تقویت روابط میان مردم و حکومت سرپرست برگزار شده بود.

شماری از عالمان دین، استادان دانش‌گاه‌ها و باشنده‌های بامیان در نشستی با مسوولان محلی، بر بازگشایی مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران تأکید کردند.

آنان همچنان در قطع‌نامه‌ا‌ی خواهان تأمین عدالت اجتماعی، فراهم شدن زمینه‌های کاری برای مردم به ویژه دانش‌آموخته‌ها و رشد صنعت گردش‌گری در این ولایت شدند.

روز گذشته نشستی زیر نام “انسجام اجتماعی و آثر آن در انکشاف جامعه” در ولایت با میان برگزار شده بود.

تأمین نیازمندی‌های مردم از رهگذر برق، توسعه صنعت گردشگری، رسیدگی به چالش‌های آسیب دیدگان خشکسالی‌ها، از دیگر خواسته‌های شرکت کنندگان این نشست است.

نصرالله واعظی رییس شورای عالمان شیعه در بامیان گفت: «وظیفه مسوولان حکومت‌های اسلامی است که خدمت کند زمینه‌ای شغل این‌ها را ایجاد کند.»

محرم علی نوروزی برگزار کننده برنامه گفت: «مسوولان محلی بامیان با توجه به امورات محلی زمینه‌ای شامل شدن افراد را در حکومت فراهم و بر اساس شایسته سالاری آنان را استخدام کنند.»

فیروزالدین مرادی استاد دانش‌گاه بامیان گفت: «یکی از خواسته‌های مهم و بسیار اساسی همه‌ای اشتراک کننده‌ها این بود که در مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها به روی دختران بازگشایی شوند.»

مسوولان محلی بامیان نیز می‌گویند که امارت اسلامی متعهد به رسیدگی به خواسته‌های مردم در چارچوب شریعت اسلامی است.

عبدالله سرحدی والی بامیان گفت: «مردم از ما است و ما از مردم استیم هر فرد جامعه که مشکل می‌بیند بیاید درباره آن صحبت کند.»

صفی‌الله رائد رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت: «مشکلات است و بود و از این به بعد هم است هیچ امکان ندارد که دنیا بدون مشکل باشد ما باید به حل آن کوشش کنیم انتقاد سالم کنیم نه انتقاد مغرضانه.»

این نشست به هدف تقویت روابط میان مردم و حکومت سرپرست برگزار شده بود.

 

نظرات بسته شده است.