بیماری‌های ساری؛ محور گفت‌وگوی مقام‌های صحی افغانستان و پاکستان

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی این وزارت می‌افزاید که در این سفر روی ایجاد همکاری‌ها از بهر مبارزه با بیماری‌های ساری به ویژه پولیو و ایجاد زمینه‌ها از بهر اخذ آزمون‌های تخصصی پاکستان در داخل افغانستان تبادل نظر و درخواست صورت گرفته است.

قلندر عباد سرپرست وزارت صحت‌عامه در جریان سفر‌اش به پاکستان با وزیر بهداشت این کشور و برخی پزشکان افغان که در پاکستان آموزش می‌بینند، دیدار و گفت‌و‌گو کرده است.

شرافت زمان امرخیل سخن‌گوی این وزارت می‌افزاید که در این سفر روی ایجاد همکاری‌ها از بهر مبارزه با بیماری‌های ساری به ویژه پولیو و ایجاد زمینه‌ها از بهر اخذ آزمون‌های تخصصی پاکستان در داخل افغانستان تبادل نظر و درخواست صورت گرفته است.

سخن‌گوی وزارت صحت‌عامه گفت: «خواست‌ها قسمی شده که در برنامه اکمال تخصص برنامه FCPS در افغانستان شامل و هم در افغانستان آزمون‌های  MCPS و FCPS گرفته شود تا برای داکتران افغان سهولت ایجاد شود تا در پاکستان آموزش‌های تخصصی خود را ادامه دهند».

به گفته‌ی آقای امرخیل که در این سفر روی ایجاد همکاری‌ها از بهر مبارزه با بیماری‌های ساری به ویژه پولیو نیز تبادل نظر صورت گرفته است.

شماری از پزشکان می‌گویند که در این سفرها باید در راستایی فراهم‌سازی زمینه‌های آموزشی بیش‌تر بر پزشکان افغان در بیرون از کشور و دست‌رسی آنان با آخرین تکنالوژی طبی نیز تفاهم صورت گیرد.

باز محمد شیرزاد پزشک گفت: « تکنالوژی‌های جدید یا عصری که در کشورهای دیگر معمول است فعلاً به افغانستان انتقال و در مسایل تخنیکی‌ش کمک بخواهند تا افغانستان هم در بخش صحت خودکفا شود».

سعید عبدالله احمدی پزشک گفت: «سرپرست وزیر صحت‌عامه بهتر است که در داخل افغانستان با امکانات دست داشته و با استفاده از کادرهای موجود در افغانستان یک نظام را ترتیب بدهند تا به تمام مردم افغانستان عرضه خدمات صحی به صورت مساویانه عرضه شود».

به گفته‌ی وزارت صحت‌عامه، هدف این سفر قلندر عباد که به تاریخ هژده ماه روان خورشیدی راهی پاکستان شده بود اشتراک در نشست امنیت بهداشت به منظور پیش‌گیری، شناسایی و واکنش سریع به بیماری‌های ساری بوده است.

 

نظرات بسته شده است.