بیش از 150 هزار نهال سال آینده در بلخ غرس خواهد شد،کمپاین ملی نهال شانی در ولایت بلخ آغاز شد

مراسم کمپاین ملی نهال شانی را از دانشگاه بلخ آغاز کردیم چون تمام تغییرات و پیشرفت ها در هر جامعه و کشور از دانشگاه آغاز می شود.

مولوی محمد کاظم طارق، شهردار شهر مزارشریف می گوید که بیش از 150 هزار نهال در سطح ولایت بلخ در سال آینده غرس خواهد شد. وی همچنین می افزاید که تنها در 12 ناحیه شهر مزارشریف، 40 هزار نهال غرس می شود.

مولوی محمد کاظم طارق، شهردار شهر مزارشریف در رابطه افتتاح مراسم کمپاین ملی نهال شانی در ولایت بلخ گفت: آبادی زمین و پیشرفت کشور تنها وابسته به ساختمان سازی نیست بلکه سرسبزی و نهال شانی بسیار یک امر مهم در هر جامعه و کشور می باشد.

وی افزود: «با فراهم شدن امنیت در کشور زمان آن رسیده که در تمام عرصه تلاش و کوشش کنیم تا ترقی و پیشرفت را به ارمغان بیآوریم و دوران فساد مالی و اخلاقی پایان یافته است».

مولوی طارق اظهارداشت: مشکلات اقتصادی را می پذیریم اما خوشحال هستیم چون استقلال داریم و همه بحران را دست به دست همدیگر می دهیم و برطرف خواهیم کرد و مردم بدانند که مالیه های شان در راستای ارایه خدمات برای خود شان مصرف و هزینه می شود.

نامبرده گفت: مراسم کمپاین ملی نهال شانی را از دانشگاه بلخ آغاز کردیم چون تمام تغییرات و پیشرفت ها در هر جامعه و کشور از دانشگاه آغاز می شود.

شهردار شهر مزارشریف افزود: بیش از 150 هزار نهال در سطح ولایت بلخ در سال آینده غرس خواهد شد و تنها در 12 ناحیه شهر مزارشریف 40 هزار نهال غرس می شود.

از سوی هم، مولوی نورالهادی ابوادریس، معاون مقام ولایت بلخ گفت: محیط سر سبز در هر جامعه حایز اهمیت است و توصیه میکنم در راستای نهال شانی که اجر دنیوی و اخروی دارد همه اقدام کنند تا کشور سر سبز، پاک و زیبا داشته باشیم.

در همین حال، مولوی محمد محمدی، رییس محیط زیست ولایت بلخ گفت: 20 حوت روز ملی کمپاین نهال شانی در کشور نام گذاری شده و در سال گذشته ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت بلخ بیش از 60 هزار نهال را غرس نمود بود.

وی اظهارداشت ریاست محیط زیست در گسترش سر سبزی و محیط  مصمم است و نگهداری، مراقبت و آبیاری این نهال ها به دوش مردم می باشد و این موضوع یک سفارش دینی و ملی نیز محسوب می شود.

همچنین، مولوی ذبیح الله نورانی، رییس اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ در این برنامه گفت که ترویج فرهنگ نهال شانی و سرسبزی در میان شهروندان یک اقدام شایسته است و حیات و بقای نهال یا درخت وابسته به توجه و نگهداری مردم و حکومت می باشد.

نظرات بسته شده است.