بیش از ۲۵ هزار نفر در ۱۷۰۰ فابریکه ولایت بلخ مشغول به کار هستند

امام الدین سنایی زاده، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت بلخ در رابطه به فعالیت فابریکه ها در این ولایت می گوید: حدود ۱۷۰۰ فابریکه کوچک، متوسط و بزرگ در شهر مزارشریف و ولسوالی های ولایت بلخ فعالیت می کند و بیش از ۲۵ هزار نفر در این فابریکه ها مشغول کار هستند.

رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت می گوید که حدود ۱۷۰۰ فابریکه کوچک، متوسط و بزرگ در شهر مزارشریف و ولسوالی های ولایت بلخ فعالیت می کند که بیش از ۲۵ هزار نفر در این فابریکه ها مشغول به کار هستند.

امام الدین سنایی زاده، رئیس اتاق صنایع و معادن ولایت بلخ در رابطه به فعالیت فابریکه ها در این ولایت می گوید: حدود ۱۷۰۰ فابریکه کوچک، متوسط و بزرگ در شهر مزارشریف و ولسوالی های ولایت بلخ فعالیت می کند و بیش از ۲۵ هزار نفر در این فابریکه ها مشغول کار هستند.

وی افزود: «تقریبا ۲۰۰ فابریکه بعد از روی کار آمدن حکومت امارت اسلامی جواز کار اخذ کردند که بخش بزرگ از این رقم فعالیت دارند و بخش دیگر آن در حال ساخت و ساز ساختمان و تجهیزات خود هستند و بزودی آغاز به کار خواهند کرد».

سنایی زاده می گوید که مسئولین حکومت امارت اسلامی در عرصه رشد صنعت و ایجاد فابریکه ها توجه خاص داشتند و دارند، از همین رو روند ایجاد فابریکه ها در سطح کوچک و بزرگ در حال افزایش است.

نامبرده اظهارداشت که با رشد صنعت و ایجاد فابریکه ها جامعه ما در ۶۵ نوع اقلام که شامل مواد غذایی، نوشابه های غیر الکولی، سیخ های گول و آهن آلات است به خودکفایی رسیده و در ۸۵ نوع اقلام دیگر به نیمه خود کفایی دست پیدا کردیم.

از سوی هم، امیر محمد متقی، رئیس صنعت و تجارت ولایت بلخ از فعالیت «کمیسیون انهدام» کالا های تاریخ گذشته و فاسد خبر داده و می گوید: نظارت جدی بر کالا های مورد نیاز مردم و تولیدات فابریکه ها وجود دارد و خوشبختانه در یک سال گذشته ما شاهد تولید کالا های بی کیفیت و کم کیفیت در فابریکه های ولایت بلخ نبودیم.

در همین حال شماری از فابریکه داران ولایت بلخ می گویند: برخورد مسئولین با فابریکه داران شایسته و نیک بوده و همیشه به تولیدات با کیفیت و حفظ منافع مردم تاکید و تشویق نمودند.

نظرات بسته شده است.