بهره‌برداری از ۱۲ پروژه انکشافی در کاپیسا

بهره برداری ۱۲ پروژه در ولایت ‎کاپیسا به ارزش ۵۸۰ هزار و ۷۴۰ دالر

وزارت انرژی و آب امارت اسلامی از، بهره برداری ۱۲ پروژه در ولایت ‎کاپیسا به ارزش ۵۸۰ هزار و ۷۴۰ دالر با حمایت مالی سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل “FAO” خبر داده است.

دفتر مطبوعاتی وزارت انرژی و آب گفته که ساخت دیوار های مستحکم، تحکیم چندین ساحل و ساخت چندین دیوار استنادی در برخی از قریه‌های این ولایت، شامل این پروژه‌ها است.

گفتنی است که پیش از این نیز سازمان ملل متحد از چندین پروژه انکشافی در شماری از ولایات کشور بهره برداری کرده است.

 

نظرات بسته شده است.