برگشت ۲۳ نفر از طریق کمیسیون تماس در ماه گذشته

احمد‌الله وثیق سخن‌گوی این کمیسیون با ارایه جزییات در این باره گفته است که یک شهروند اهل هنود نیز در این میان برگشت کنندگان حضور دارد.

کمیسیون تماس با شخصیت‌ها گفته است که بیش از بیست نفر اعضای حکومت پیشین در جریان ماه گذشته میلادی به کشور برگشتند.

احمد‌الله وثیق سخن‌گوی این کمیسیون با ارایه جزییات در این باره گفته است که یک شهروند اهل هنود نیز در این میان برگشت کنندگان حضور دارد.

آقای وثیق اطمینان داده است که تلاش‌ها برای برگشت برخی اعضای حکومت پیشین هم‌چنان ادامه دارد.

سخن‌گوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها افزود: «از طریق کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان ۲۳ تن دوباره به کشور آمدند که به تازه‌گی نرندر سینگ که از هم‌وطنان سیک ما است، به کشور آمدند.»

و اما پرسش این است که برگشت برخی چهره‌های سیاسی و اعضای حکومت پیشین چه اندازه می‌تواند در رفع چالش‌های کنونی کشور موثر باشد؟

طارق فرهادی آگاه مسایل سیاسی در پاسخ گفت: «دلیل این‌که کمیسیون تماس موفق نبوده، این است که مکاتب دخترها بسته است و اگر مردم بخواهند با فامیل‌های شان دوباره بیایند، دختران شان به مکتب رفته نمی‌توانند.»

سخن‌گوی کمیسیون تماس با شخصیت‌ها تاکید کرده است که تمامی کسانی‌ که به کشور بر می‌گردند، مصوون اند و این کمیسیون تا اکنون به صدها نفر از برگشته کنندگان کارت‌های مصوونیت نیز توزیع کرده است.

نظرات بسته شده است.