برگشت اجباری بیش از ۹۶هزار مهاجر در یک ماه

این وزارت افزوده است که برای تمامی برگشت کننده‌ها کمک‌ فراهم ساخته است.

وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها به رسانه ها گفته است که بیش از ۹۶هزار مهاجر در جریان یک ماه از ایران، پاکستان و ترکیه به کشور برگشت داده شده‌اند.

این وزارت افزوده است که برای تمامی برگشت کننده‌ها کمک‌ فراهم ساخته است.

عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها به رسانه ها گفت: «در ماه دلو ۹۶هزار ۴۹۰ مهاجر از پاکستان، ایران و ترکیه آمدند. ما کمیته‌ها داریم، در مرز ها به آن‌ها سفریه، کمک‌های غذایی و غیرغذایی و لباس‌های زمستانی داده می‌شود و آن‌ها به وطن‌های [ولایت‌های] اصلی شان انتقال داده می‌شوند. به هر فامیل ده هزار کمک نقدی صورت می‌گیرد.»

هم‌زمان با این، برخی مهاجران برگشت داده شده به کشور، از امارت اسلامی می‌خواهند تا زمینه‌های کاری را برای آنان فراهم سازد.

پاینده که همراه با خانواده هفت نفره خود از پاکستان به کشور برگشت داده شده، درباره دشواری‌های مهاجرت گفت: «از ما پول می‌گرفتند. آزاد گشت و گذار نمی‌توانستیم حتا نزد داکتر هم مراجعه کرده نمی‌توانستیم، از همین خاطر به افغانستان آمدیم.»

نبردهای سال‌های گذشته در کشور میلیون‌ها نفر را ناگزیر به ترک کشور کرده است.

نازنین هم یکی از آن‌هاست. او که به تازگی از ایران اخراج شده، به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «شوهرم را بردند و بعدا شوهرم زنگ زد که مرا زندانی کردند، پس از چهار روز رفتم و گفتم برای ما سه روز وقت بدهید، از این‌جا می‌رویم.»

خیرالدین یکی دیگر از مهاجران اخراج شده از ایران گفت: «زمینه کار را حکومت فرهم کند تا کسی دوباره به ایران نرود و همه‌ی ما بتوانیم زندگی خود را در وطن پیش ببریم.»

بر بنیاد آمارهای وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها، از آغاز سال روان هجری خورشیدی تا اکنون بیش از یک‌ونیم میلیون مهاجر از ایران، پاکستان و ترکیه به کشور برگشت داده شده‌اند.

نظرات بسته شده است.