برگزاری نشست هیئت توظیف شده برای رفع تداخل وظیفوی ادارات دولتی

برگزاری نشست هیئت توظیف شده برای رفع تداخل وظیفوی ادارات دولتی

نشست هیئت توظیف شده از سوی رهبر امارت اسلامی به ریاست عبدالسلام حنفی برای رفع تداخل وظیفوی ادارات امارت اسلامی برگزار شد.

به نقل از رسانه ها این هیئت از سوی ملا هبةالله آخندزاده رهبر امارت اسلامی به منظور رفع تداخل وظیفوی میان ادارات امارتی توظیف شده است.

به نقل از باختر، در نشست امروز به ریاست عبدالسلام حنفی، بحث های در خصوص رفع تداخل وظیفوی میان شماری از ادارات شده است.

نظرات بسته شده است.