برنامه فراخبر رادیوفجر

خاموشی کشور های اسلامی در اخذ موقف واحد و عملی در برابر تجاوز بی‌رحمانه رژیم ص‌.ه‌.ی.ونی‌ستی به مردم فلسطین می‌پردازیم

در فراخبر این هفته به خاموشی کشور های اسلامی در اخذ موقف واحد و عملی در برابر تجاوز بی‌رحمانه رژیم ص‌.ه‌.ی.ونی‌ستی به مردم فلسطین می‌پردازیم.
مهمان برنامه آقای:
دکتور فضل غندی مجددی
کارشناسی مسائل جهان اسلامی

نظرات بسته شده است.