بانک مرکزی 17 میلیون دالر را به فروش می رساند

بانک مرکزی گقته که برندگان لیلام مکلفیت دارند، تا حساب های شان را تا ختم روز لیلام تصفیه کنند.

 

بانک مرکزی کشور اعلام کرده که به منظور حفظ ارزش پول افغانی فردا (دوشنبه، ۳۰ دلو) 17 میلیون دالر را از طریق لیلام به فروش می‌رساند.

بانک مرکزی کشور در اطلاعیه ای از بانک ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا کرده تا در این داوطلبی، فردا (دوشنبه، ۳۰ دلو) اشتراک کنند.

به نقل از خبرگزاری دولتی باختر، بانک مرکزی گقته که برندگان لیلام مکلفیت دارند، تا حساب های شان را تا ختم روز لیلام تصفیه کنند.

بانک مرکزی افغانستان افزوده که در داوطلبی های لیلام اسعار، تسویه قسمی معاملات مجاز نیست، برندگان داوطلبی مکلف اند تا در مدت معین، پول معامله شان را یک بار به طور نقد تحویل این بانک نمایند.

قابل ذکر است که بانک مرکزی افغانستان پیش از این نیز به منظور حفظ ثبات پول افغانی در برابر اسعار خارجی میلیون ها دالر را لیلام کرده بود.

نظرات بسته شده است.