بانک مرکزی ۱۶ میلیون دالر را فردا لیلام می‌کند

بانک مرکزی افغانستان گفته که برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شان را الی ختم روز لیلام، تصفیه نمایند.

بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که این بانک مبلغ ۱۶ میلیون دالر را طی داوطلبی فردا (یکشنبه، ۱۳ حوت) به طور لیلام به فروش می‌رساند.

دفتر مطبوعاتی بانک مرکزی افغانستان امروز (شنبه، ۱۲ حوت) با نشر خبرنامه ای در شبکه اکس از بانک‌ها و شرکت های صرافی و خدمات پولی واجد شرایط تقاضا کرده تا در این داوطلبی اشتراک نمایند.

بانک مرکزی افغانستان گفته که برندگان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شان را الی ختم روز لیلام، تصفیه نمایند.

این بانک افزوده که در داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نیست، برنده گان داوطلبی مکلف اند تا در مدت معینه، پول معامله خویش را یک بار به طور نقد تحویل بانک مرکزی افغانستان نمایند.

گفتنی است که بانک مرکزی چندی قبل نیز میلیون ها دالر را به منظور حفظ ارزش افغانی در مقابل اسعار خارجی به فروش رسانده بود.

 

نظرات بسته شده است.