بانک جهانی از کمک ۳۰۰ میلیون دالر به افغانستان خبر داده است

جاپان ۵۰میلیون دالر برای کمک به ۲۰ کشور نیازمند اختصاص داده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که بانک جهانی حدود ۳۰۰ میلیون دالر به افغانستان کمک می‌کند.

بر بنیاد گزارش، این پول از سوی انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی تامین می‌شود و قرار است بدون دست‌رسی امارت اسلامی، از سوی نهادهای سازمان ملل متحد در افغانستان هزینه شود.

در گزارش رویترز آمده است: «از ماه اگست سال ۲۰۲۱ میلادی، گروه بانک جهانی از طریق پول صندوق امانی افغانستان پشتیبانی مالی می‌کند. بیش از ۱.۵ میلیارد دالر از بودجه صندوق امانی افغانستان از طریق شرکای موجود تخصیص داده شده و بیش از ۲۵ میلیون افغان در سراسر کشور از آن بهره‌مند شده‌اند. این منابع در ابتدا به نیازهای بشردوستانه افغانستان کمک کرد و در دو سال پسین از خدمات بنیادی چون غذا، آب، بهداشت، آموزش و کار پشتیبانی کرده است.»

هم‌زمان با این، برنامه جهانی خوراک می‌گوید که جاپان ۵۰میلیون دالر برای کمک به ۲۰ کشور نیازمند اختصاص داده است.

در گزارشی برنامه جهانی خوراک آمده که ۱۳.۵ میلیون دالر آن برای نیازمندان به افغانستان اختصاص داده شده است.

ضیاءالدین صافی مسوول ارتباطات برنامه‌ی جهانی خوراک می‌گوید که این نهاد در سال ۲۰۲۳ میلادی برای ۱۹میلیون تن در افغانستان کمک کرده‌اند.

آقای صافی گفت: «در سال ۲۰۲۳ برنامه جهانی غذا برای تقریبا نزده میلیون نفر از طریق تمام برنامه‌های خود رسیدگی کرده است.»

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی به رسانه ها گفت: «بعد از بیش از دوسال این کمک‌ها صورت می‌گیرد که می‌تواند پروژهای توسعه‌ای و انکشافی را در حرکت بدهد و در کنار آن می‌تواند زمینه‌های کاری را برای شهروندان را بیش‌تر بسازد.»

از سویی هم، وزارت اقتصاد از اختصاص این کمک‌ها استقبال می‌کند و می‌گوید تلاش دارند تا کمک‌ها در بخش‌های بهداشت، آموزش و پروژه‌های زیربنایی هزینه شوند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد گفت: «تلاش ما این‌ است که این کمک‌ها در بخش‌های صحت، آموزش و مسایل زیربنایی وزیرساختی پروژهای انکشافی و اشتغال‌زا هزینه شود.»

پیش از این، اداره هماهنگ‌کننده کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته که برای کمک به بیش از ۲۳میلیون تن در افغانستان در سال ۲۰۲۴ میلادی، سه میلیارد دالر درخواست کرده است.

نظرات بسته شده است.