باشندگان ولسوالی گیلان غزنی از نبود خدمات اساسی شکایت دارند

آنان می‌گویند که از هیمن رو به کابل آمده‌اند تا مشکلات شان را با مسوولان شریک بسازند.

یک گروه از باشندگان ولسوالی گیلان غزنی که به کابل آمده‌اند، از آنچه‌که نبود خدمات بهداشتی، مخابراتی و مکتب می‌دانند، شکایت دارند.

آنان می‌گویند که از هیمن رو به کابل آمده‌اند تا مشکلات شان را با مسوولان شریک بسازند.

نبود ساختمان مکتب، خدماتی بهداشتی، خدماتی مخابراتی، شفاخانه‌ها، کم‌بود آب آشامیدنی از مسایلی است که آنان از آن‌ها شکایت دارند.

عبدالرحیم ترک عباد باشنده ولسوالی گیلان گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که با ما کمک کند در قسمت ایجاد سرک.»

آنان هم‌چنان می‌گویند در زمان حکومت پیشین کار ایجاد یک ولسوالی را نیز به پایان رسانیده‌اند؛ اما امارت اسلامی در این زمینه تا اکنون توجه نکرده است.

حق‌داد باشنده ولسوالی گیلان غزنی گفت: «خواست ما از امارت اسلامی این است که همرای ما هم‌کاری کند.»

حکیم عمری باشنده‌ ولسوالی گیلان غزنی گفت: «مشکل اصلی ما ایجاد والسوالی است که در سال ۱۹۹۹ منظور شده که این ولسوالی تا هشتاد و پنج قریه دارد و این یک منطقه بسیار بزرگ است باید ولسوالی شود.»

هم‌زمان با این، سخن‌گوی امارت اسلامی از تلاش‌ها برای رسیدگی به چالش‌های باشندگان ولسوالی گیلان سخن می‌زند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «ولسوالی‌ها مشکلات خود را دارد؛ ولی در آینده مشکلات شان و بعضی از مسایل دیگر حل خواهد شد. مکاتب باید برای شان به گونه موثر رسانده شود و آب آشامیدنی برای شان مهیا شود این موضوع را ما با مسوولین شریک می‌سازیم تا توجه شان بیش‌تر شود.»

عنایت‌الله الکوزی سخن‌گوی وزارت مخابرات و تکنالوژی گفت: «در سیزده ولسوالی ولایت غزنی حدودی ۳۱ سایت مخابراتی مدنظر گرفته شده است. به ولسوالی‌ها و قریه‌جات غزنی بروند تا آن‌جا خدماتی خود را ارایه کنند و فعلن روی اکثریت سایت‌های مخابراتی درولایت غزنی کار جریان دارد که از آن میان ولسوالی گیلان هم شامل است.»

پیش از این نیز برخی از باشندگان بخش‌های دور دست کشور از نبود خدمات عامه شکایت داشته‌اند.

نظرات بسته شده است.