بازگشایی مکتب‌ها؛ آرزوی دختران در سال جدید آموزشی

بازگشایی دروازه مکتب‌ها و رفتن به مکتب حالا به یکی از بزرگ‌ترین رویاهای دختران دانش‌آموز مبدل شده است.

 

در حالی‌که شش روز به نواختن زنگ معارف و آغاز سال جدید آموزشی باقی مانده است، شماری از دختران بازمانده از آموزش با ابراز نگرانی از ادامه بسته ماندن دروازه مکتب‌ها، گفته‌اند که خواهان رفتن دوباره به مکتب‌ها هستند.

آنان افزوده‌اند که نمی‌خواهند تجربه تلخ دو سال گذشته [محروم ماندن از مکتب] برای شان تکرار شود.

یلدا که در آستانه ختم صنف دهم مکتب بود، اکنون برای سپری کردن روزهای دوری از مکتب سرگرم نقاشی است. یلدا به رسانه ها گفته است که برای رفتن به مکتب در سال جدید آموزشی آمادگی گرفته و امیدوار است که در سال جدید مکتب رفته بتواند.

یلدا افزود: «امید دارم که در این سال بتوانم دوباره به مکتب بروم؛ آمادگی گرفتیم، لباس مکتب، حتی کتابچه، قلم و کتاب‌ها را خریدیم و با دوستانم هم در تماس هستم.»

بازگشایی دروازه مکتب‌ها و رفتن به مکتب حالا به یکی از بزرگ‌ترین رویاهای دختران دانش‌آموز مبدل شده است.

نورین یکی دیگر از دانش‌آموزان گفت: «امیدوار هستیم که امسال آن خاطرات تلخی را که چندین سال پیش داشتیم دوباره برای ما تکرار نشود و بتوانیم به آینده و آرزوهای که داریم بپردازیم و به آن‌ها برسیم.»

بهار دانش‌آموز دیگر در باره بسته ماندن دروازه مکتب‌ها گفت: «از امارت اسلامی تقاضا دارم که مکتب را به‌روی ما باز کند و من نمی‌خواهم که مثل سال گذشته ناامید شویم و از دروازه‌های مکتب دوباره بازگردیم.»

برخی استادان دانش‌گاه می‌گویند که بسته ماندن دروازه مکتب‌ها باعث ایجاد چالش‌های بیشتر در جامعه خواهد شد.

پرویز خلیلی استاد دانش‌گاه گفت: «هر روزی که دروازه مکاتب به‌روی دختران بسته می‌باشد، افغانستان با مشکلات و چالش‌های بیش‌تری مواجه می‌شود.»

هرچند که امارت اسلامی به تازگی در باره باز شدن و نشدن مکتب‌ها در سال جدید آموزشی چیزی نگفته؛ اما پیش از این بسته ماندن دروازه مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها را به‌روی دختران موقتی دانسته و افزوده بود که کار روی بازگشایی دوباره دروازه مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها در کشور جریان دارد.

نظرات بسته شده است.