بازدید سرپرست وزارت دفاع از نمایشگاه تولیدات صنایع دفاعی دوحه

بازدید سرپرست وزارت دفاع از نمایشگاه تولیدات صنایع دفاعی دوحه

مولوی محمدیعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع و قاری فطرت لوی‌درستیز قوای مسلح کشور با حضور در نمایشگاه تولیدات صنایع دفاعی در دوحه از آن بازدید کردند.

مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی و قاری فصیح الدین فطرت لوی درستیز قوای مسلح امارت اسلامی افغانستان از نمایشگاه تولیدات صنایع دفاعی که در دوحه قطر برگزارشده است بازدید کردند.

این دو مقام ارشد نظامی افغانستان در حالی از این نمایشگاه بازدید کردند که وزیران دفاع و مسوولان نظامی شماری از کشورهای دیگر نیز حضور داشتند.

مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی و قاری محمد فصیح فطرت لوی درستیز قوای مسلح دو روز قبل در یک دعوت رسمی غرض شرکت در نمایشگاه بین‌المللی صنایع دفاعی به دوحه رفته‌اند.

نظرات بسته شده است.