بازدید بیش از ۸هزار گردشگر خارجی از مکان‌های تاریخی کشور

سخن‌گوی این وزارت همچنان بر فراهم ساختن سهولت های بیشتر برای گردشگران سخن می‌زند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که در دوسال پسین بیش از هشت هزار گردشگر به هدف بازدید از مکان های تاریخی به افغانستان آمده اند.

سخن‌گوی این وزارت همچنان بر فراهم ساختن سهولت های بیشتر برای گردشگران سخن می‌زند.

خبیب غفران سخن‌گوی وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید: “درکل به تعدادی هشت‌هزار و دوصد سه تن بعد از فتح امارت اسلامی آمد تا اخیر سال ۱۴۰۲ خورشیدی به تعدادی هشت هزار ودوصد سه تن ما سیاحین داشتیم.”

آندری کازاکوف ۴۶ ساله یکی از گردشگران‌ی روسی‌‌ست که به بیش از صد کشور جهان سفر کرده‌است.

این گردشگری روسی می‌گوید سال‌ها آرزوی آمدن به افغانستان و بازدید از مکان‌های تاریخی و فرهنگی این کشور را داشت.

آقای کازاکوف می‌گوید: “افغانستان بسیار زیبا است مردم برخورد خوب دارند، من دریافتم که برای خیلی‌ها من هم مثل دیگرشهروندان این‌جا هستم، آن‌ها دوستانه استند و ازمن سوالهای می‌پرسند با من دست می‌دهند به همین خاطر است که من می‌گویم مردم این‌جا بسیار خوب هستند.”

با این حال ،آگاهان مسایل اقتصادی نقش گردشگران خارجی را در رشد اقتصاد کشور سودمند می‌دانند و بر فراهم‌سازی سهولت‌های بیشتر برای گردشگران خارجی درکشور نیز تاکید می‌ورزند.

عبدالنصیر رشتیا اگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: “رهنمای گردشگران در افغانستان من فکرمی کنم که ما بتوانیم که بیشتر شاهد درآمد دربخش های در افغانستان باشم.”

این درحالی‌ست هرات، بلخ، قندهار، نورستان وغزنی از جمله ولایت‌های است که میزبان بیشترین گردشگران خارجی در سال پار بوده‌اند.

نظرات بسته شده است.