بازداشت یک تبعه ازبکستان همراه با یک محموله بزرگ مشروبات الکولی در شهر مزارشریف

مسوولین مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بلخ می گویند که یک محموله بزرگ مشروبات الکولی جاسازی شده در یک موتر با نمبر پلیت ازبکستان که توسط نیرو های امارت اسلامی کشف و ضبط شده

مسوولین مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر ولایت بلخ می گویند که یک محموله بزرگ مشروبات الکولی جاسازی شده در یک موتر با نمبر پلیت ازبکستان که توسط تبعه این کشور هدایت می شد، توسط نیروهای پولیس کشف و ضبط گردیده و فرد ازبکستانی نیز بازداشت گردیده است

. _ جمعه خان، یک تن از مسوولین مدیریت مبارزه علیه مواد مخدر فرماندهی پولیس ولایت بلخ در رابطه به کشف و ضبط یک محموله بزرگ مشروبات الکولی در این ولایت گفت: یک محموله بزرگ مشروبات الکولی جاسازی شده در یک موتر با نمبر پلیت کشور ازبکستان که توسط تبعه این کشور هدایت می شد توسط نیروهای پولیس کشف و ضبط گردیده و راننده ازبکستانی نیز بازداشت گردیده است

. وی افزود: «بیش از 654 لیتر مشروبات الکولی را که در این موتر جاسازی گریدیده و از مرز زمینی وارد افغانستان شده بود، با اقدام به موقع نیروهای پولیس در نزدیک روضه شریف توقیف و ضبط گردید

وی می افزاید که تحقیقات برای دستگیری همکاران این تبعه ازبکستانی ادامه دارد. نامبرده گفت قاچاقچیان که ریاست مبارزه با مواد مخدر اجازه حمل و فروش مواد مخدر و مشروبات الکولی به قاچاقچیان و فروشندگان ان را نمی دهد. به گفته مسئولان، محموله کشف شده مشروبات الکولی تماما ازبکستانی بوده و تبعه این کشور پس از تحقیقات به نهاد های عدلی و قضایی سپرده خواهد شد.

 

نظرات بسته شده است.