ایجاد اشتغال و صدور جواز کار برای بیش از دو هزار جوان در ولایت سمنگان

مولوی ریحان اظهارداشت که فراهم سازی شغل، ممانعت از کار شاقه توسط کودکان و صدور جواز کار، بخشی از فعالیت ریاست کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان می باشد.

رئیس کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان از ایجاد اشتغال و صدور جواز کار برای بیش از دو هزار نفر در این ولایت خبر داده و می گوید که اداره آنان پلان های خوبی را در زمینه اشتغال زایی در ولایت سمنگان روی دست دارد.

مولوی فیض محمد ریحان، رئیس کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت: تلاش ها برای اشتغال زایی، صدور جواز کار و فراهم سازی زمینه اشتغال مردم با نهاد های ملی و بین المللی جریان دارد.

وی افزود: «در سال جاری ما توانستیم برای بیش از ۲ هزار نفر در کنار صدور جواز شغلی، زمینه فراگیری حرفه و مهارت را فراهم کنیم و این گونه اقدام همچنان جریان دارد و پلان های خوبی اشتغال زایی در ولایت سمنگان روی دست است».

مولوی ریحان اظهارداشت که فراهم سازی شغل، ممانعت از کار شاقه توسط کودکان و صدور جواز کار، بخشی از فعالیت ریاست کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان می باشد.

آغاز روند شناسایی کودکان یتیم و بی سرپرست در ولایت سمنگان

رئیس کار و امور اجتماعی ولایت سمنگان گفت در پرورشگاه ولایت سمنگان ۶۰ کودک یتیم و بی سرپرست تحت مراقبت قرار دارند و این اداره ظرفیت جذب ۲۰۰ کودک را دارد. از همین رو روند شناسایی و جذب کودکان یتیم، بی سرپرست و آنان که مشغول کار شاقه هستند جریان دارد.

وی تصریح نمود که قرار است ۷۵ دختر خورد سال یتیم و بی سرپرست نیز در جمع کودکان جذب شده و برای این کودکان زمینه فراگیری آموزش، خواندن، نوشتن، فضای تفریحی، غذای خوب و لباس مناسب فراهم شود.

وی ادامه داد: در سال جاری برای ۸۲ کودک کارگر، پول نقد توزیع شده و هر کودک ۴۰ هزار افغانی دریافت نمود و هدف ما بهبود زندگی کودکان کار در ولایت سمنگان به خصوص شهر ایبک می باشد.

در همین حال شماری از این کودکان به رسانه ها گفتند: زندگی در پرورشگاه بهتر از زندگی کوچه و خیابان است و این جا ما مشغول تعلیم و تربیه هستیم در صورتی که بیرون از اینجا مصروف کار سخت با غذای کم بودیم و ما از حکومت می خواهیم حمایت مان کنند تا در جامعه مفید باشیم.

نظرات بسته شده است.