امضای سه توافق‌نامه به هدف پشتیبانی از آموزش و بهداشت در افغانستان

ارزش مجموعی این توافق‌نامه‌ها ده میلیون دالر گفته شده است.

کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به هدف پاسخ‌دهی به بحران بشری در افغانستان، سه توافق‌نامه با بانک انکشاف اسلامی امضا کرده است.

در خبرنامه کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان آمده است که تقویت دست‌رسی به آموزش، خدمات بهداشتی و فرصت‌های معیشتی در افغانستان از اهداف اصلی امضای این توافق‌نامه‌ها به‌شمار می‌روند.

ارزش مجموعی این توافق‌نامه‌ها ده میلیون دالر گفته شده است.

بر بنیاد این توافق‌نامه، پروژه‌هایی در زمینه آموزش و پرورش و بهداشت از جمله ساخت ۱۶ مکتب برای دختران و پسران، ایجاد ٨ مرکز مراقبت‌های بهداشتی، گسترش و بهبود خدمات مراقبت‌های بهداشتی، اجرای برنامه‌هایی برای افزایش مهارت‌های حرفه‌ای و تسهیل فرصت‌های معیشتی در افغانستان اجرا خواهند شد.

خبرنامه گفته است: «کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با این توافق‌نامه‌ها چندین پروژه را برای پشتیبانی از برنامه‌های آموزشی عملی خواهد کرد؛ پروژه‌هایی مانند ساخت شانزده مکتب برای پسران و دختران و نیز دست‌رسی بیش از ۳۰هزار کودکی در سن مکتب را به آموزش تضمین و افزایش می‌دهد».

همزمان با این، وزارت اقتصاد از امضای این توافق‌نامه‌ها استقبال کرده و گفته است برداشتن چنین گام‌ها در راستای توسعه آموزش و اعمار زیربناهای کشور مهم پنداشته می‌شود.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد به رسانه ها گفت:  «ما از امضای توافق‌نامه میان کمیشنری سازمان ملل متحد و بانک انکشاف اسلامی استقبال می‌کنیم و این را یک قدم مثبت نه‌تنها در راستای توسعه آموزش بلکه در احیا و اعمار زیربناهای افغانستان در عرصه‌های مختلف ارزیابی می‌کنیم».

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که افغانستان در بحران بشری قرار دارد و این توافق‌نامه‌ها می‌تواند در راستای آموزش و بهداشت موثریت خوبی داشته باشد.

سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی می‌گوید: «در شرایط کنونی امضای چنین توافق‌نامه‌ها در صسمت کمک‌رسانی به‌خصوص صحت، آموزش و معیشت مردم می‌تواند موثریت مثبت داشته باشد».

در بخشی از خبرنامه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنان آمده است که بحران بشری در افغانستان به علت‌های گوناگون از جمله درگیری‌ها، رویدادهای طبیعی، تغییرات آب و هوایی و رکود اقتصادی اخیرا در حال بدتر شدن است و بیش از ۲٨ میلیون نفر اکنون در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

نظرات بسته شده است.