امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت زراعت افغانستان با وزارت جهاد کشاورزی ایران

امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت زراعت افغانستان با وزارت جهاد کشاورزی ایران.

 

مقام‌ها در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امارت اسلامی، می‌گویند، که تفاهم‌نامه همکاری ۵۵ ماده ای پیرامون همکاری‌های بیشتر میان این وزارت با وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به امضا رسیده است.

مصباح الدین مستعین، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امروز (پنجشنبه، ۲۴ حوت) در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت که این تفاهم نامه میان مولوی صدراعظم عثمانی، معین این وزارت و علیرضا مهاجر، معاون وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در کابل به امضاء رسیده است.

به گفته او، این تفاهم‌نامه در ۵۵ ماده پیرامون همکاری در بخش‌های حفاظه نباتات و قرنطین، تحقیقات، خاک‌شناسی، زراعت، ترویج، بدیل معیشت، آبیاری، زیربناهای زراعتی، مالداری، صحت حیوانی، تحقیقات مالداری،  حمایت از بخش خصوصی، نهادهای زراعتی، دوایی و آموزش کارمندان به امضا رسید.

براساس سخنان او، در مراسم امضاء این تفاهم نامه از طرف ایران حسن کاظمی قمی، نماینده خاص ایران در امور افغانستان، مریم جلیلی مقدم، سرپرست سازمان حفط نباتات وزارت جهاد و کشاورزی، تعدادی از متخصصان بخش زراعت و مالداری جمهوری اسلامی ایران و از طرف وزارت زراعت کشور مولوی حسین احمد خورشید، رئیس دفتر، رئیس حفاظه نباتات و قرنطین،مشاور مقام  وزارت، رئیس خاک شناسی، رئیس معیشت بدیل و از اتاق زراعت و مالداری افغانستان خان محمد فروتن، رئیس اتاق و اعضای آن حضور داشتند.

رئیس اطلاعات و آگاهی عامه وزارت زراعت می گوید که این تفاهم‌نامه در جریان سفر هیئت عالی رتبه متشکل از مسوولان وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی افغانستان پس از صحبت چندین روزه میان رهبری و متخصصان وزارت زراعت افغانستان و وزارت جهاد و کشاورزی ایران صورت گرفت تا در روزهای آینده کارهای عملی در این زمینه آغاز گردد.

گفتنی است که هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران چند روز است که وارد کابل شده و با مقامات مختلف امارت اسلامی ایران پیرامون همکاری های مشترک و گسترش این همکاری ها دیدار و گفتگو کرده اند.

نظرات بسته شده است.