امارت اسلامی کارکردهای یک‌ساله یوناما در افغانستان را بی‌اثر خواند

ذبیح الله: یوناما در افغانستان بجای انجام مسوولیت‌هایش، تنها به گزارش‌دهی بر اساس معلومات نادرست اکتفا کرده است.

امارت اسلامی کارکردهای یک‌ساله هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را موثر نمی‌داند.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که یوناما در افغانستان بجای انجام مسوولیت‌هایش، تنها به گزارش‌دهی بر اساس معلومات نادرست اکتفا کرده است.

آقای مجاهد مسوولیت یوناما را رفع خلاهای دیپلوماتیک کشورها با افغانستان و اطمینان‌دادن به آنان درباره مسایل امنیتی می‌خواند و می‌افزاید که این نهاد در جریان ماموریتش در این بخش موفق نبوده است.

سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «روابط افغانستان با کشور‌ها را از لحاظ دیپلوماتیک باید تامین می‌کردند، خلاء روابط که هنوز وجود دارد و کشور‌های که اعتماد ندارد، برای آنان اعتماد را به وجود می‌آوردند.»

ذبیح‌الله مجاهد در بخشی از سخنانش هم‌چنان تصمیم‌های سازمان ملل متحد درباره افغانستان را متاثر از قدرت‌های جهان می‌خواند و می‌گوید که تصامیم این سازمان درباره افغانستان تا اکنون مشکوک بوده است.

او در این باره چنین گفت: «فیصله‌های سازمان ملل درباره افغانستان تا حال مشکوک است و آنان متاسفانه که زیر سایه قدرت‌های بزرگ دنیا قرار دارند قسمی که از آنان توقوع می‌رود و یا ملت‌ها فکر می‌کردند موقف که سازمان ملل بی‌طرفانه‌ است و یک سازمانی باشد که از آن توقوع عدالت برود، این ثابت نشده است.»

با تلاش‌های پی‌هم قادر به دریافت پاسخ یوناما درباره گفته‌های سخنگوی امارت اسلامی نشدیم.

اما پرسش این است که موجودیت یوناما در کشور و هماهنگی این نهاد با حکومت سرپرست در قضایای مختلف چقدر می‌تواند در بهبود اوضاع کشور موثر واقع شود؟

امین‌الله احساس استاد دانش‌گاه در این باره به رسانه ها گفت: «یوناما تلاش می‌کند که امارت اسلامی افغانستان در نظام لیبرال جهان ذوب شود، به‌ویژه در بخش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتا در بخش فرهنگی یک بخشی از نظم جهانی شود.»

عزیز معارج دیپلمات پیشین گفت: «یوناما که در افغانستان است تمام روابط افغانستان، مسایل سیاسی افغانستان را با سازمان ملل متحد شریک می‌کند و ارتباطات افغانستان را نه‌تنها با ملل متحد بل با جهانیان هم تامین می‌کند.»

ماموریت هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به تاریخ ۱۷ماه مارچ به پایان می‌رسد؛ قرار است که شورای امنیت در این باره نیز نشستی را تا روزهای آینده برگزار کند.

نظرات بسته شده است.