امارت اسلامی از کشورها می‌خواهد در بحث‌های شان به پیش‌رفت‌های افغانستان توجه کنند

امارت اسلامی می‌گوید که در دیدارها و بحث‌های کشورها در باره‌ی افغانستان، بایستی پیش‌رفت‌های این حکومت در داخل افغانستان در نظر گرفته شود.

 

توماس وست، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای افغانستان، گفته که در جریان سفرش به هند با موهان کواترا، معاون وزیر امور خارجه‌ی هند و جی پی‌سینگ، رییس بخش افغانستان و پاکستان این وزارت دیدار کرده ‌است.

او در حساب کاربری اکس خود نوشته که در این دیدارها، روی ارائه‌ی کمک‌ها به شهروندان افغانستان و اتخاذ دپیلماسی یک‌دست برای تعامل با افغانستان صحبت شده ‌است. «هند به ارائه‌ی کمک های بشری و دارو به افغان‌ها ادامه می‌دهد و ما در باره‌ی ۲۰۲۴ صحبت کردیم. در مورد انکشاف یک تعامل دیپلماتیک متحد در حمایت از منافع جمعی هم تبادل نظر صورت گرفت.»

در سوی دیگر، امارت اسلامی می‌گوید که در دیدارها و بحث‌های کشورها در باره‌ی افغانستان، بایستی پیش‌رفت‌های این حکومت در داخل افغانستان در نظر گرفته شود.

حمدالله فطرت، معاون سخن‌گوی امارت اسلامی، به رسانه ها می‌گوید: «دیدار تام وست با کشورهای منطقه بیش‌تر به روابط امریکا و این کشورها بر می‌گردد و اما اگر مسئله‌ی افغانستان در آجندا قرار می‌گیرد خواست ما از همه طرف‌ها این است که باید پیش‌رفت‌ها در افغانستان درنظر گرفته و از امنیت و ثبات این جا حمایت شود.»

از سویی هم، شماری از آگاهان، بر این باور اند که اکنون امریکا تلاش دارد که رشته‌‌مسائلی پیرامون افغانستان را با کشورها شریک کند و بر اساس آن، در باره‌ی این کشور تصمیم‌گیری شود.

ویس ناصری، آگاه مسایل سیاسی، می‌گوید: «تلاش‌های نماینده‌ی ویژه آمریکا برای افغانستان همین است که در برابر حاکمان کنونی افغانستان کشورهای منطقه و کشورهای جهان یک روی‌کرد واحد داشته باشد.»

ولی‌فروزان، دیگرآگاه سیاسی، نیز می‌گوید: «بین هند و آمریکا یک سلسه هم‌آهنگی در قبال افغانستان موجود بود و در خیلی از بخش‌ها هم‌نظر بودند؛ در این اواخر دیدارهایی که بین هند و امارت اسلامی صورت گرفته‌ به نظر می‌رسد که آمریکا را به تشویش ساخته‌ است.»

گفتنی است که توماس وست، پیش از این اعلام کرده بود که برای گفت‌وگو با شریکان امریکا به هند و امارات متحده‌ی عربی سفر خواهد کرد.

نظرات بسته شده است.