اقدام‌های سازمان جهانی مهاجرت برای توانمندسازی اقتصادی زنان در افغانستان

این نهاد می‌افزاید که از این میان برای یک‌هزار و ۱۰۳ زن نیز زمینه کار فراهم شده است.

سازمان جهانی مهاجرت می‌گوید که در کم‌تر از چهار ماه گذشته بیش از دو هزار و دوصد فرصت‌ شغلی را در افغانستان ایجاد کرده است.

این نهاد می‌افزاید که از این میان برای یک‌هزار و ۱۰۳ زن نیز زمینه کار فراهم شده است.

شماری از بانوان تجارت‌پیشه از نهادهای امدادرسان می‌خواهند تا از بانوان تجارت‌پیشه و کارآفرین در کشور پشتیبانی کنند.

زهرا سادات حسینی که پیش از این در یکی از نهادهای دولتی سرگرم کار بود، پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور بی‌کار شده است.

این زن می‌گوید که از مدت دو سال بدین سو نهاد به هدف پشتیبانی از بانوان ایجاد کرد که برای حدود هفتصد تن از بانوان به گونه مستقیم و غیر مستقیم فرصت‌های کاری و آموزشی را در بخش صنایع دستی ایجاد کرده است.

زهرا سادات به رسانه ها گفت: «اگر زنان نباشد امروز مردان هم نمی‌تواند پیش‌رفت کند چون زنان نیمی از پیکر جامعه هستند اگر ما از نیروی زنان در جامعه کار بگیریم یک کشور پیش‌رفته خواهیم داشت.»

شماری از بانوان تجارت‌پیشه می‌گویند که اگر از آنان پشتیبانی مالی شود در رشد اقتصادی خانواده‌های شان تاثیر مثبت دارد.

نادیه نایاب تجارت‌پیشه گفت: «زنان از محدودیت‌ها فرصت ساختند در افغانستان در عرصه‌های مختلف کار می‌کنند همین خودش یک فرصت خوب برای پیش‌رفت است.»

انیسه احمدی تجارت‌پیشه دیگر گفت: «در بخش تولید لباس عروس کار می‌کنم که بسیار بخش خوبی است اما باید هزینه و درآمدی باشد که بتوانیم تولید کنیم در بخش لباس عروس هزینه‌های اش خیلی بلند است.»

خانجان‌الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در تجارت ما یک تعدادی از زنان را داشتیم که یک تعداد شان جوازهای شان به حالت تعلیق درآمده بود حالا دوباره فعال شده‌اند، اما به آن سطحی که در جمهوریت بودند حالا نیستند.»

پیش از این برنامه توسعه‌یی سازمان ملل متحد در گزارشی گفته بود که این نهاد در هم‌کاری با شرکای خود از ۷۵ هزار کسب‌وکار کوچک تحت رهبری زنان در افغانستان پشتیبانی کرده و در مجموع برای ۹۰۰ هزار تن فرصت‌های شغلی ایجاد کرده است.

نظرات بسته شده است.