افغانستان خواستار همکاری سازمان ملل در درمان معتادان مواد مخدر شد

افغانستان خواستار همکاری سازمان ملل در درمان معتادان مواد مخدر شد.

امارت اسلامی از سازمان ملل برای کمک به درمان معتادن و کشت جایگزین برای مواد مخدر در افغانستان کمک خواست.

ملا عبدالحق آخوند، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله در دیدار با پینوا ارلاچی، معاون پیشین دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار همکاری این سازمان برای درمان معتادان مواد مخدر و کشت خشخاش در افغانستان شد.

وی در این دیدار دست‌آورد‌های این گروه در مبارزه با کشت مواد مخدر را به اطلاع این مقام سازمان ملل رساند.

معاون پیشین سازمان ملل گفته که در مورد حل نیازمندی‌های طالبان برای مبارزه با مواد مخدر و درمان معتادان همکاری خواهد کرد.

پس از به قدرت رسیدن طالبان در این افغانستان این گروه کشت و قاچاق مواد مخدر را ممنوع کرده است.

نظرات بسته شده است.