افزایش ۳۰ درصدی در عواید وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی

این در حالی‌ست که هنوز برخی شهروندان از کم‌کیفیت بودن خدمات انترنتی در برخی از بخش‌های کشور شکایت دارند.

عنایت‌الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به رسانه ها گفته است که عواید این وزارت در مقایسه با سال‌های گذشته ۳۰ درصد افزایش یافته است.

آقای الکوزی تاکید کرده که تلاش می‌شود تا خدمات بهتر انترنتی به شهروندان کشور ارایه شود.

به گفته‌ی او، این عواید از رهگذر گردآوری ده درصدی مالیه مشتریان شبکه‌های مخابراتی بدست آمده است که به بودجه وزارت مالیه انتقال پیدا می‌کند.

عنایت الله الکوزی گفت: «وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی این سیستم شفاف‌تر ساخته و به همین اساس نسبت به سال‌های گذشته وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در این بخش تقریبا ۳۰ فیصد عوایدی بیشتر داشته. این پول از طریق شبکه‌های مخابراتی به حساب وزارت مخابرات جمع‌آوری و از طریق این وزارت به وزارت مالیه سپرده می‌شود.»

این در حالی‌ست که هنوز برخی شهروندان از کم‌کیفیت بودن خدمات انترنتی در برخی از بخش‌های کشور شکایت دارند.

شهروندان در پایتخت گفته‌اند که حکومت باید بهای بسته‌های انترنتی را کاهش دهد.

لطف‌الله باشنده کابل گفت: «پنج افغانی که از یک کارت مصرفی می‌گیرند قابل قبول نیست، بخاطری‌که نه مصرف می‌‎شود و نه ما در کدام جای آبادی را دیدیم.»

فهیم احمدی یکی دیگر از باشنده‌های کابل گفت: «ما کاهشی در نرخ انترنت در افغانستان ندیدیم و هنوز هم ضعیف بودن انترنت تمام باشنده‌های کابل را با مشکل مواجه ساخته است.»

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی در باره کارکردهای شبکه‌های مخابراتی گفت: «اگر این پول در سکتور زراعت به مصرف برسد چون زراعت یک سکتوری است که می‌تواند جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر انجام دهد و اشتغال‌زایی بیشتر می‌کند.»

پیش از این وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی گفته بود که در سال ۱۴۰۱ خورشیدی نزدیک به ۸ میلیارد افغانی از رهگذر گردآوری “ده درصد مالیات از خدمات مخابراتی” به دست آمده است.

نظرات بسته شده است.