افزایش بیماری گوناگون در میان کودکان بامیانی

آنان می‌گویند که روزانه ده‌ها کودک دچار به بیماری‌های سرخکان و سینه بغل، به این شفاخانه آورده می‌شوند.

پزشکان در شفاخانه ولایتی بامیان از افزایش بیماری‌های گوناگون در میان کودکان در کم‌تر از یک ماه پسین خبر می‌دهند.

آنان می‌گویند که روزانه ده‌ها کودک دچار به بیماری‌های سرخکان و سینه بغل، به این شفاخانه آورده می‌شوند.

به گفته‌ی آنان، هم‌اکنون بیش از یکصد کودک در این شفاخانه زیر درمان قرار دارند و به دلیل کم‌بود بستر ظرفیت جذب بیماران بیش‌تر را ندارند.

خیرالله احمدی سرطبیب شفاخانه ولایتی بامیان گفت: «اضافه تر از ۱۰۰ مریض داخل بستر داریم که سینه بفل، سرخکان و برونشیلیت است و هم‌چنان یک واقعه جدید داریم که تیتانوس در میان کودکان است که زیاد شده در میان نوزادان.»

عبیدالله صدیقی پزشک گفت: «اگر خانواده‌ها کودکان شان را به گونه‌ی منظم واکسن کنند طبیعی است که بیماری‌های ویروسی و ناشی از باکتریا کاهش پیدا می‌کند.»

سردی‌ هوا و تطبیق نشدن واکسین به موقع از علت‌های عمده این بیماری‌ها گفته می‌شود.

شماری از بیمارداران می‌گویند که به علت اوضاع بد اقتصادی، توان درمان کودکان شان را در مرکزهای بهداشتی خصوصی را ندارند.

شفیقه باشنده بامیان گفت: «دوا برای اش می‌گیریم خو از روزی که آمدیم پولم تمام شده و دوا را از بیرون برایم می‌آورند.»

معصومه باشنده سرپل می‌گوید: «بچه من پنج روز در خانه سینه بغل بود شوهرم در خانه نبود  یک روز همسایه من او را به شفاخانه آورد حالش خوب نشد امروز من دوباره او را آورده‌ام برای درمان.»

بر بنیاد معلومات مسوولان شفاخانه ولایتی بامیان، افزون بر بیماران این ولایت بیماران از ولایت‌های میدان وردک، پروان، بغلان، سرپل و دایکندی نیز برای درمان به این شفاخانه مراجعه می‌کنند

نظرات بسته شده است.