افتتاح موسسه حمایت از افراد معلول و ناشنوایان افغانستان در جوزجان

افراد معلول حق آموزش دارند و باید برای آنان زمینه کار فراهم شود.

موسسه حمایت از افراد معلول و ناشنوایان افغانستان با هدف دادخواهی از نیاز‌های افراد دارای معلولیت در ولایت جوزجان افتتاح شد.

ذبیح الله قهرمان، مسوول انجمن ناشنوایان و موسسه حمایت از افراد معلول و ناشنوایان افغانستان در جوزجان گفت: ایجاد چنین موسسه‌ها و سایر نهاد‌ها در راستای توجه به افراد معلول مفید و موثر است تا روند حمایت از معلولین توسط مجرا‌های مختلف صورت بگیرد.

وی افزود: «بر حکومت و نهاد‌های امداد رسان لازم است تا معلولین را بیشتر از گذشته حمایت کنند و نگذارند افراد معلول بار دوش خانواده و جامعه شوند».

قهرمان بر پشتیبانی افراد معلول توسط حکومت تاکید نمود و گفت: هدف ما برجسته‌سازی نیاز معلولین و امدادرسانی برای آنان می‌باشد، از همین رو لازم است که حکومت و نهاد‌های امدادرسان ما را حمایت کنند.

در همین حال، سخنرانان مراسم افتتاح موسسه حمایت از افراد معلول و ناشنوایان افغانستان در جوزجان با بیان اینکه معلولین قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند، گفتند: لازم است که بر نیاز‌ها و خواسته‌های افراد معلول توجه شود و این قشر از جامعه به حمایت مردم و حکومت ضرورت دارند.

آنان افزودند که افراد معلول حق آموزش دارند و باید برای آنان زمینه کار فراهم شود.

گفتنی است که طبق آمار‌ها حدود 13.9 درصد از جمعیت کشور معلول می‌باشد و در این میان بیش از 250 هزار ناشنوا وجود دارد.

نظرات بسته شده است.