از ۳۳۱ پروژه مختلف انکشافی در کاپیسا به ارزش ۴۴۱ میلیون افغانی بهره‌برداری شده‌است

از ۳۳۱ پروژه مختلف انکشافی در کاپیسا به ارزش ۴۴۱ میلیون افغانی بهره‌برداری شده‌است.

وزارت احیا و انکشاف دهات امارت اسلامی، از تکمیل و بهره برداری ۳۳۱ پروژه مختلف انکشافی به هزینه ۴۴۱ میلیون افغانی در نقاط مختلف ولایت کاپیسا خبر داده است.

دفتر مطبوعاتی وزرت احیا و انکشاف دهات می‌گوید، ۳۳۱ پروژه مختلف انکشافی برنامه حمایت اجتماعی و معیشتی افغانستان به هزینه ۴۴۱ میلیون افغانی از سوی این وزارت با کمک مالی دفتر “UNOPS” در مربوطات ولسوالی‌های حصه اول و حصه دوم ولایت ‎کاپیسا تکمیل و طی محفلی از سوی ملا محمد یونس آخندزاده، سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات به بهره‌برداری سپرده شده است.

به گفته این وزارت، پروژه‌های تکمیل شده شامل جغل‌اندازی، هموار‌کاری و ترمیم سرک‌های دهات، اعمار شبکه‌های آب‌رسانی، حفر و ترمیم چاه‌های آب آشامیدنی، پاک‌کاری کانال‌های آب زراعتی، ساخت دیوارهای محافظتی، سربندها، پل و پلچک‌ها می‌باشد.

پیش از این نیز مقامات محلی امارت اسلامی خبر داده بودند که کار صد ها پروژه انکشافی کوچک در نقاط مختلف افغانستان تکمیل شده است.

 

نظرات بسته شده است.