از قاچاق آثار تاریخی به پاکستان جلوگیری شد

از قاچاق آثار تاریخی به پاکستان جلوگیری شد.

مسئولان کمیساری تورخم، از جلوگیری قاچاق ۱۱ قلم اثر تاریخی به پاکستان توسط آمریت کشف این کمیساری خبر داده است.

مسئولان کمیساری تورخم می‌گویند که آمریت کشف کمیساری از قاچاق ۱۱ قلم اثر تاریخی به پاکستان جلوگیری کرده است.

این کمیساری می‌افزاید، یک تن به اتهام قاچاق این آثار تاریخی از سوی نیروهایی امنیتی بازداشت شده است.

قابل ذکر است که بارها از قاچاق آثار تاریخی افغانستان به پاکستان توسط نیروهای امنیتی امارت اسلامی جلوگیری شده است.

نظرات بسته شده است.