اداره تنظیم امور زندان‌ها: ۲۵ شهروند خارجی در زندان‌های ا.ا زندانی هستند

این افراد به علت‌های گوناگون در کشور زندانی هستند.

حبیب‌الله بدر معاون نظامی اداره تنظیم امور زندان‌ها در یک گفت‌وگوی با رسانه هامی‌گوید که این افراد به علت‌های گوناگون در کشور زندانی هستند.

آقای بدر به رسانه ها گفت: «مجموع زندانیان خارجی نزد ما به بیست و پنج تن می‌رسد که قضایای جنایی دارند.»

به گفته‌ی او، در مجموع بیش از نزده هزار تن در کشور زندانی هستند که بیش از دوصد تن شان را نیروهای امارت اسلامی تشکیل می‌دهد.

حبیب‌الله بدر می‌افزاید که از این میان هشتصد تن آنان را زنان تشکیل می‌دهد.

معاون نظامی اداره تنظیم امور زندان‌ها گفت: «زنان از هشتصد الی هشتصد و پنجاه تن زندانیان را تشکیل می‌دهند و روند قسمی است که بعضی شان آزاد می‌شوند و بعضی دیگر تازه به زندان می‌آیند و دیگر تمام زندانیان مردها هستند.»

حبیب‌الله بدر هم‌چنان می‌گوید که پس از روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی تا اکنون با در نظرداشت فرمان عفو از سوی رهبر امارت اسلامی، یکصد هزار تن از زندان‌ها آزاد شده‌اند.

او تاکید می‌ورزد که تلاش‌ها از بهر ایجاد قانون برای اصلاح زندانی‌ها و امور زندان‌ها در کشور نیز جریان دارد.

معاون نظامی اداره تنظیم امور زندان‌ها افزود: «از زمان فتح تا اکنون تا یکصد هزار تن را از زندان آزاد کرده‌ایم که اکنون در جامعه خود هستند و زندگی می‌کنند.»

به گفته‌ی معاون نظامی اداره تنظیم امور زندان‌ها، بیش از یک هزار و پنجصد تن از شهروندان کشور که در زندان‌های ایران به سر می‌بردند را به کشور منتقل کرده‌اند و اکنون مدت حبس خود را در زندان‌های امارت اسلامی سپری می‌کنند.

نظرات بسته شده است.