اداره‌ی خط آهن: هفته‌ی گذشته ۸۶ هزار و ۸۵۷ متریک تُن انتقالات صورت گرفته است

این مقدار کالای بازرگانی شامل مواد نفتی، غیرنفتی و دیگر مواد می‌شود.

اداره‌ی خط آهن افغانستان، با پخش خبرنامه‌ای گفته که در هفته‌ی گذشته (از ۸ تا ۱۴ جدی) از طریق خطوط آهن افغانستان ۸۶ هزار و ۸۵۷ متریک تُن انتقالات صورت گرفته است.

این اداره افزوده است که در این میان، از طریق خط آهن حیرتان ۶۱ هزار و ۱۴ تُن، خط آهن آقینه ۵۱۸۹ تُن و خط آهن تورغندی ۲۰ هزار و ۶۵۴ تُن کالای بازرگانی، به کشور وارد و صادر شده است.

این مقدار کالای بازرگانی شامل مواد نفتی، غیرنفتی و دیگر مواد می‌شود.

اداره‌ی خط آهن افغانستان، تأکید کرده که در هفته‌ی گذشته ۴۵۹ تُن کالای بازرگانی ترانزیت و صادر شده که مقدار زیاد آن میوه‌ی خشک و کینو است.

 

نظرات بسته شده است.