آمریکا شرکت‌های آذربایجانی را به دلیل کمک به روسیه تحریم کرد

شرکت‌های آذربایجانی توسط امریکا به دلیل کمک به روسیه تحریم شد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در اول ماه مه تحریم‌هایی را اعمال کرد که ماشین‌های نظامی روسیه و نهادها و اشخاصی را که به این کشور در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.

در این بیانیه آمده است که تحریم‌های امروز پایگاه نظامی-صنعتی روسیه و تسلیحات شیمیایی-بیولوژیکی آن و همچنین شرکت‌ها و افراد در کشورهای ثالث که به روسیه کمک می‌کنند را هدف قرار می‌دهد.

همچنین تأکید شده است که 60 مورد از این اهداف در جمهوری آذربایجان، بلژیک، اسلواکی، ترکیه و امارات متحده عربی قرار دارند.

خاطرنشان می‌شود که این شرکت‌ها فناوری و تجهیزات بسیار مورد نیاز روسیه را از خارج تأمین می‌کردند

نظرات بسته شده است.