آغاز هشت پروژه توسعه‌ای به ارزش ۴۴ میلیارد افغانی در کشور

با این حال برخی آگاهان، عملی‌سازی پروژه‌های توسعه‌ای را در ایجاد فرصت‌های کاری در کشور اثرگذار می‌دانند.

معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرا از آغاز کار عملی هشت پروژه  توسعه‌ای به ارزش بیش از ۴۴ میلیارد افغانی در ماه روان خورشیدی (ثور) در کشور خبر داده است.

در خبرنامه معاونت اقتصادی آمده است که این پروژه‌ها شامل ساخت جاده‌ها، ایجاد کارخانه‌ها و پروژه‌های مربوط به مدیریت آب می‌شوند.

آغاز پروژه سرک هرات – غور، ساخت‌وساز بخش دوم سرک کوتل خیرخانه، سرک چهارراهی شهید تا قصبه، سرک میدان هوایی تا گمرک در کابل، ایجاد دو فابریکه تولید دوا و فابریکه تولید مشروبات غیرالکولی و کار بند پاشدان در این خبرنامه یاد شده که در همکاری با سکتور خصوصی تطبیق می‌شوند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد در باره این پروژه‌ها به رسانه ها گفت: «هشت پروژه مهم که در ماه ثور از سوی امارت اسلامی در دستور کار قرار گرفت، عبارت اند از: سکتور ترانسپورت، سکتور صنعت و سکتور انرژی می‌باشند. هدف ما مدیریت آب‌های کشور و هم‌چنان تقویت کارخانه‌های دارو سازی، تقویت و اعمار سرک‌ها و جاده‌ها می‌باشد.»

با این حال برخی آگاهان، عملی‌سازی پروژه‌های توسعه‌ای را در ایجاد فرصت‌های کاری در کشور اثرگذار می‌دانند.

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی به رسانه ها گفت: «امید بر این است که با تطبیق پروژه‌های زمینه اشتغال را فراهم بسازیم و چرخ اقتصاد را به حرکت در بیاوریم.»

عبدالظهور مدبر یکی دیگر از آگاهان مسایل اقتصادی گفت: «کار بالای پروژه‌های انکشافی می‌تواند اثرهای مثبت بالای اقتصاد داشته باشد؛ از جمله بلندبردن جی دی پی و عاید ملی.»

اتاق صنایع و معادن کشور گفته است که برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در کشور، نیاز است تا محدودیت‌های بانکی نیز برطرف شوند.

سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن به خبرنگار رسانه ها گفت: «در صورت که محدودیت‌های بانکی کم‌تر شود و تسهیلات بیش‌تری فراهم شود، باعث جذب سرمایه‌گذاری خواهد شد.»

معاونیت اقتصادی ریاست‌الوزرا پیش از این هم در خبرنامه‌ای از آغاز نُه پروژه به ارزش بیش از ۱۶ میلیون افغانی در بخش‌های گوناگون در ماه حمل سال روان خورشیدی خبر داده ‌بود.

نظرات بسته شده است.