آغاز موج دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان

آقای نقوی می‌گوید که تمامی مهاجران بدون مدرک قانونی به‌شمول افغان‌ها باید دوباره به کشور شان برگردند.

محسن رضا نقوی وزیر داخله پاکستان از آغاز مرحله دوم اخراج مهاجران افغان تا کمتر از یک ماه دیگر از کشورش خبر می‌دهد.

آقای نقوی می‌گوید که تمامی مهاجران بدون مدرک قانونی به‌شمول افغان‌ها باید دوباره به کشور شان برگردند.

وزیر داخله پاکستان در این باره گفت: «هر افغان یا هر شخصی که به‌شکل غیرقانویی در پاکستان زندگی می‌کنند باید از پاکستان اخراج شوند، این به این معنی نیست که آنان نمی‌توانند دوباره به پاکستان بیایند، بل‌که آنان می‌توانند با مدرک قانونی و ویزه دوباره به این کشور برگردند

با این حال، برخی از مهاجران افغان در پاکستان با انتقاد از برخورد نادرست حکومت این کشور می‌گویند که حکومت پاکستان مهاجرانی را که دارای مدرک قانونی هستند نیز اخراج می‌کند.

آنان از حکومت سرپرست می‌خواهند تا به چالش‌های شان در پاکستان به گونه جدی توجه کند.

ظاهر‍ بهاند خبرنگار افغان در پاکستان گفت: «در حال حاضر صدها تن از پناهجویان افغان بخاطر نبود اسناد کافی در زندان‌های پاکستان به‌سر می‌برند که این خود یک جفای بزرگی پنداشته می‌شود

هم‌زمان با این، عبدالرحمن راشد معین وزارت مهاجران و عودت‌کننده‌‌ها از کشورهای میزبان به‌شمول پاکستان می‌خواهد تا به مهاجران افغان اجازه دهند که به گونه داوطلبانه دوباره به کشور برگردند.

آقای راشد در این باره گفت: «خواهش ما از کشورهای میزبان خصوصن پاکستان که همسایه‌گی نزدیک دارد با ما و مرز مشترک داریم با هم این است که از این فشار سیاسی باید صرف‌نظر کنند و با ما همکاری کند

علی رضا کریمی آگاه امور مهاجران گفت: «عامل اصلی دیپورت‌شدن مهاجران افغان از پاکستان ستیزه‌جویی، بحران اقتصادی و تیره‌گی روابط بین امارت اسلامی و پاکستان می‌باشد

این تصمیم تازه مقام‌های پاکستانی از بهر اخراج مهاجران افغان در حالی اعلام می‌شود که بمباری‌های پاکستان به روز دوشنبه در خاک افغانستان و درگیری‌ها میان نیروهای امارت اسلامی و پاکستان در نزدیکی خط فرضی دیورند، واکنش‌های برخی از کشورها و چهرهای سیاسی افغانستان را نیز برانگیخته بود.

نظرات بسته شده است.