آغاز روند توزیع بیش از 800 هزار جلد کتب درسی برای دانش آموزان در ولایت بلخ

روند توزیع بیش از 800 هزار جلد کتاب درسی برای دانش آموزان مکاتب ولایت بلخ از سوی ریاست معارف آغاز گردید.

مولوی عبدالجلیل شهیدخیل، رییس معارف ولایت بلخ در مراسم آغاز توزیع 800 هزار کتاب درسی برای دانش اموزان این ولایت گفت: در ٢٠ سال گذشته مکاتب مناطق دور دست و دانش آموزان آن از هر نوع مزایای محروم بودند و کوچکترین خدمات صورت نگرفته بود، اما حکومت امارت اسلامی روند را تغییر داده و به صورت یکسان برای همه خدمات تعلیمی ارایه می کند.

وی افزود: «در سال 1401 شمسی دوازده باب مکتب در سرتاسر ولایت بلخ از بودیجه وزارت معارف کشور ترمیم و بازسازی شده بود و این آمار در سال جاری به 60 باب مکتب می رسد». به گفته وی 623 مدرسه دینی در ولایت بلخ به منظور گسترش دانش و معارف اسلامی ثبت و فعال می باشد.

مولوی شهید خیل اظهارداشت که در سال 1401 شمسی حدود 1.4 میلیون کتب درسی در میان دانش آموزان مکاتب ولایت توزیع شده بود و در برنامه امروز نیز با روند توزیع بیش از 800 هزار جلد کتاب آغاز خواهد شد.

رییس معارف ولایت بلخ با بیان اینکه همکاری و حمایت تاجران از مکاتب حایز اهمیت و ضروری می باشد، گفت: جغرافیایی دانش و تعلیم در نظام جمهوریت محدود بود و این محدودیت های با حاکمیت امارت اسلامی برداشته شده است.

از سوی هم، بهرام الدین همراه، یکی از مسوولین بخش چاپ کتب وزارت معارف کشور گفت بیش از 38 میلیون کتب درسی برای دانش آموزان مکاتب در کشور چاپ گردیده و قرار است که برای دانش آموزان حوزه کاری 35 ریاست معارف توزیع شود.

وی افزود که در ولایت بلخ 735 باب مکتب وجود دارد و در سال آینده برای دانش آموزان این مکاتب در دو دوره حدود 2.2 میلیون کتب درسی توزیع خواهد شد.

در همین حال نصیر احمد مشفق، مدیر لیسه عالی استقلال در شهر مزارشریف گفت: وضعیت تعلیمی و تربیوی دانش آموزان بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در ولایت بلخ بهبود پیدا کرده است.

گفتنی است توزیع کتب درسی در حال آغاز می شود که هنوز شمار زیادی از دانش آموزان در نقاط مختلف ولایت با کمبود کتاب و نبود ساختمان و صنوف درسی مواجه بوده و همچنین دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم هستند.

نظرات بسته شده است.