آغاز دوباره پروزاهای “ایرعربیه” به کابل

امام‌الدین احمدی سخن‌گوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که این شرکت پروازهایش را همه‌روزه از شارجه به کابل و برعکس آن انجام خواهد داد.

وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که “شرکت هواپیمایی ایرعربیه” پروازهای شارجه – کابل را از سر گرفته است.

امام‌الدین احمدی سخن‌گوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که این شرکت پروازهایش را همه‌روزه از شارجه به کابل و برعکس آن انجام خواهد داد.

پروازهای “شرکت هواپیمایی ایرعربیه” به افغانستان پس از دو و نیم سال توقف از سر گرفته  شد.

آقای احمدی به رسانه ها گفت: «امروز شرکت ایرعربیه پروازهایش را به میدان هوایی کابل آغاز کرد و هر روز میان کابل و شارجه پرواز انجام خواهد شد.»

شماری از بازرگانان در حالی‌که از آغاز پروازهای ایرعربیه استقبال می‌کنند، تاکید دارند که مشکلات ویزای بازرگانان افغان با کشورهای عربی باید حل شود.

محبوب‌الله محمدی بازرگان به خبرنگار گفت: «بدون موضوع ویزا هنوز هم مشکلات زیاد پا برجاست که امیدوار هستیم حکومت امارات متحده عربی جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی امارات و همچنان در بازار افغانستان سهولت ویزا را برای افغان‌ها ایجاد کنند.»

آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که از سرگیری پروازهای شرکت‌های بین‌المللی در کشور در رشد اقتصادی نیز تاثیرگذار است.

سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی در این باره گفت: «یک گام مثبت است، به خصوص وصل نمودن مسافرین که داخلی و خارجی است به افغانستان میایند و همچنان نهادهای مختلف شخصی و خارجی و در ضمن در قسمت عواید شرکت هوانوردی مفید است.»

شاکر یعقوبی آگاه دیگر گفت: «جلب سرمایه‌گذاری خارجی و بیشتر شدن گردش‌گران از دیگر موارد و مزایایی است که این موضوع می‌تواند به دنبال داشته باشد. در نهایت باعث تحرک اقتصادی در افغانستان خواهد شد.»

شرکت هوایپمایی “فلای دبی” نیز در پانزدهم ماه نوامبر ۲۰۲۳ پروازهایش را به کابل از سر گرفت که در حال حاضر روزانه دو پرواز از کابل به دبی انجام می‌دهد.

نظرات بسته شده است.